Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Meritum – Magazynu Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Na stronie 11 artykuł Krzysztofa Izdebskiego, a na stronie 16 relacja z naszego szkolenia dla lekarzy grudziądzkiej delegatury Izby.

Meritum 1/2012