12 czerwca 2015 r. wspólnicy KPIW przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Łódzkiej Izby Lekarskiej. Tematem szkolenia była problematyka prawnej dopuszczalności potajemnego nagrywania przez pacjenta wizyty u lekarza oraz możliwość wykorzystania takiego nagrania jako dowodu w postępowaniu przed sądem. Drugim z poruszonych tematów była tematyka postępowania karnego oraz postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza – w szczególności obowiązków i uprawnień świadka oraz praw przysługujących podejrzanemu, oskarżonemu lub obwinionemu lekarzowi. Szkolenie odbyło się w siedzibie Łódzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Czerwonej w Łodzi

13 czerwca 2015 r. wspólnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Lubelskiej Izby Lekarskiej
W dniach 29 – 31 maja 2015 r. wspólnicy Kancelarii wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu