13 czerwca 2015 r. wspólnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Lubelskiej Izby Lekarskiej 13.06. na temat uświadomionej zgody pacjenta  na leczenie oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza za błąd w sztuce medycznej – szkolenie odbyło się w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie

Rozpoczęcie stałej współpracy z portalem podyplomie.pl
12 czerwca 2015 r. wspólnicy KPIW przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Łódzkiej Izby Lekarskiej