Wspólnicy KPIW przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Lubelskiej Izby Lekarskiej poświęcone problematyce prowadzenia dokumentacji medycznej oraz radzenia sobie z trudnym pacjentem. Szkolenie odbyło się w Zamościu w Hotelu Koronnym, ul. Koszary 7

21 maja 2015 r. wspólnicy Kancelarii poprowadzili szkolenie dla lekarzy
8 maja 2015 r. wspólnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla lekarzy