W dniach 29 – 31 maja 2015 r. wspólnicy Kancelarii z ramienia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu Lekarskiego w Gdańsku oraz zebraniu prawników, pracujących dla okręgowych izb lekarskich. Tematyka Konferencji dotyczyła m. in. dostępu do informacji publicznej w działalności izb lekarskich, postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, zakresu obowiązywania tajemnicy lekarskiej, składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego, map potrzeb zdrowotnych, komisji orzekających o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu z przyczyn zdrowotnych oraz udostępnienia dokumentacji medycznej.

12 czerwca 2015 r. wspólnicy KPIW przeprowadzili szkolenie dla lekarzy – członków Łódzkiej Izby Lekarskiej
21 maja 2015 r. wspólnicy Kancelarii poprowadzili szkolenie dla lekarzy