Artykuł Krzysztofa Izdebskiego o nowelizacji prawa prasowego dot. instytucji sprostowania – Meritum 2012 – str. 28-29

Meritum nr 1/2014
Meritum 1/2012