Zapraszamy do najnowszego numeru Meritum, w którym został opublikowany artykuł  Krzysztofa Izdebskiego pod tytułem „Kilka słów o dowodach wdzięczności, ze sprawą dr. Mirosława G. w tle”

Sprawozdanie ze szkolenia dla OIL w Łodzi
Meritum 2/2012