Doradztwo dla lekarzy i farmaceutów

Nasi prawnicy specjalizują się w świadczeniu kompleksowych usług dla lekarzy i farmaceutów. Prowadzimy wszelkie sprawy, począwszy od tworzenia i rejestracji praktyk lekarskich (również grupowych) oraz aptek (uzyskiwanie zezwoleń na ich prowadzenie), poprzez ich bieżąca obsługę, skończywszy na reprezentacji lekarzy i farmaceutów we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Nasze usługi dotyczą również opiniowania Państwa planowanych działań marketinowych lub w zakresie zawierania i negocjowania umów.
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w kontraktowaniu usług z NFZ, zasad realizacji umów zawartych z NFZ czy też pomocy w trakcie przeprowadzanych kontroli NFZ, GIF lub SANEPID-u nasze doświadczenie będzie dla Państwa atutem.
Ponadto posiadamy doświadczenie w reprezentacji lekarzy i farmaceutów w kontaktach z komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, organami samorządu zawodowego, organami odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz sądami cywilnymi i karnymi. Świadczymy również usługi zastępstwa procesowego przed tymi organami.

Świadczymy usługi profesjonalnej reprezentacji procesowej w sprawach cywilnych i karnych dotyczących błędów medycznych.

Zajmujemy się również sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych lekarzy i farmaceutów.