Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie:

– przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
– reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy,
– pomocy w negocjacjach pracodawcy z reprezentantami pracowników, w szczególności ze związkami zawodowymi,
– elastyczne formy zatrudnienia zarówno kadry menadżerskiej jak i pracowników,
– restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw,
– spraw z zakresu polityki zapobiegania mobbingowi oraz roszczeń z zakresu mobbingu,
– spraw dotyczących pracowniczych czynów nieuczciwej konkurencji w aspekcie cywilnym i karnym,
– pomocy prawnej dla pracowników.