Prawo spółek

Prawo spółek jest, obok prawa medycznego, wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii. Obsługujemy podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w szczególności w sprawach dotyczących:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
 • planowania optymalnej prawnie struktury grupy kapitałowej,
 • umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami i spółką,
 • sporów między wspólnikami, akcjonariuszami i spółką,
 • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej wszelkie aspekty działalności przedsiębiorstwa,
 • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
 • reprezentowania spółek w postępowaniach sądowych i arbitrażowych,
 • reprezentowania spółek w negocjacjach i mediacjach,
 • negocjowania, konsultowania i przygotowywania umów zawieranych miedzy spółką i kontrahentami.

Doświadczeni naszych partnerów pozwala na zaoferowanie Państwu usługi obejmującej również obsługę prawną w języku angielskim.