Wspólnicy Kancelarii przeprowadzili szkolenie dla lekarzy, zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Białej Podlaskiej. Szkolenie dotyczyło problematyki praw i obowiązków lekarza będącego pracownikiem (w ramach umowy o pracę) oraz lekarza zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej. Spotkanie odbyło się w Centrum Szkoleniowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65

16 maja 2015 r. wspólnicy KPIW przeprowadzili szkolenie dla lekarzy
Najnowsze szkolenie w Olsztynie