WSPÓLNICY


Łukasz Płaza

slider1_v5

adwokat, wspólnik założyciel Kancelarii Płaza i Wspólnicy.

T: + 48 56 621 01 03
Mob: +48 508 115 712
E-mail: l.plaza@kpiw.pl
Języki: angielski

 

DOŚWIADCZENIE

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów medycznych, lekarzy i farmaceutów, w tym również w zakresie prawa karnego medycznego. Współpracuje z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu.

Specjalista w dziedzinie prawa handlowego i korporacyjnego. Na bieżąco doradza podmiotom gospodarczym, w tym także spółkom z kapitałem zagranicznym (szwajcarskim, ukraińskim, francuskim i arabskim) przede wszystkim z branży budowlanej, stalowej i handlowej.

Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi (cywilnymi i karnymi), jak i administracyjnymi oraz polubownymi.

Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych szeregu spółek krajowych i zagranicznych (m.in. na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Dubaju).

We współpracy z ogólnopolską firmą szkoleniową MedLegalis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, w tym w szczególności na rzecz lekarzy i farmaceutów.

 

WYKSZTAŁCENIE I OSIĄGNIĘCIA

Ukończył studia prawnicze oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu. Obecnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Przez lata związany z czołową kancelarią prawną w województwie kujawsko-pomorskim. Współpracował także z wiodącymi kancelariami ogólnopolskimi.

W 2012 r. został laureatem nagrody Profesjonalista Roku przyznawanej przez miesięcznik Forbes.

Krzysztof Izdebski

slid2_v2

adwokat, wspólnik założyciel Kancelarii Płaza i Wspólnicy.

T: + 48 56 621 01 03
Mob: +48 516 858 063
E-mail: k.izdebski@kpiw.pl
Języki: angielski

 

DOŚWIADCZENIE

Od roku 2010 sprawuje funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy.

Prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi,

Jest autorem licznych publikacji  z zakresu prawa medycznego, zamieszczanych w czasopismach: „Gazeta dla lekarzy”, „Menedżer placówki medycznej” oraz „Medical Tribune”, „Meritum” (biuletyn Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu), „Prawo Europejskie w praktyce” (miesięcznik wydawany pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego) oraz „Menedźer ZOZ” (skierowany do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi).

Od roku 2009 związany jest z Fundacją Stabilo w Toruniu, w której aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, zajmując się prawnymi aspektami działalności Fundacji.

 

WYKSZTAŁCENIE I OSIĄGNIĘCIA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W roku 2006 ukończył aplikację prokuratorską.Specjalizuje się w prawie karnym, medycznym oraz prawie dot. organizacji pozarządowych .